up01

งานยกพื้นคอนกรีต

ปัญหาพื้นคอนกรีตทรุดตัวส่งผลกระทบต่อการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นฐานรองเครื่องจักร พื้นที่วางสินค้าและอุปกรณ์ รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนโดยรอบโรงงาน และลานจอดรถ ทางบริษัท J.A.T Ground Expert ได้รวบรวม พนักงานที่มีประสบการณ์ในการยกปรับระดับพื้นคอนกรีตด้วยสาร RESIN มากกว่า 10 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสารชนิดนี้จะทำการบดอัดชั้นดินให้มีความหนาแน่นมากขึ้น และทำการยกพื้นคอนกรีตให้มีความราบเรียบและกลับมาในระดับเดิม
up02
up03การทรุดตัวของพื้นคอนกรีตอาจเกิดมาจากขั้นตอนการบดอัดดินในขณะก่อสร้างไม่แน่นพอ หรืออาจจะเกิดจากนํ้าในชั้นดินทำให้เกิดการอ่อนตัวของชั้นดิน วิธีการ Up-Lifting จะทำการบดอัดชั้นดินที่มีความหนาแน่นน้อย ทำให้ชั้นดินมีความหนาแน่นมากขึ้นและยังทำให้ชั้นดินมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากขึ้นอีกด้วย

สารเรซิน จะถูกฉีดลงไปใต้พื้นคอนกรีตเพื่อทำการเติมเต็มโพรงใต้พื้นคอนกรีตและทำการบดอัดชั้นดินให้มีความ หนาแน่นมากขึ้น หลังจากนั้นจึงทำการยกพื้นคอนกรีตให้กลับมาในระดับเดิมและจะทำการตรวจวัดระดับด้วยเครื่องวัดระดับ แบบเลเซอร์ซึ่งมีความละเอียดและแม่นยำ พื้นจะถูกยกปรับระดับให้ได้ระดับที่ต้องการและมีความสามารถในการรับนํ้าหนักได้มากขึ้น
C9oVcwtJfcQ
up04
วิธีการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต ของบริษัทจะช่วยลด ระยะเวลาในการซ่อมแซมโดยเทียบกับ การซ่อมแบบอื่น เช่นการทุบแล้วทำใหม่ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการปิดพื้นที่ รวมไปถึงค่าเสียโอกาสในการผลิตอีกด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

1. เจาะรูขนาด 15 มม. ให้ทะลุแผ่นคอนกรีต
2. ทำการฉีดสารเรซินเพื่อทำการปิดโพรงและบดอัดชั้นดิน
3. ทำการฉีดสารเรซินต่อเนื่อง จนกว่าจำทำการยกพื้นคอนกรีตได้ในระดับที่ต้องการ โดยควบคุมระดับด้วยเครื่องมือวัดแบบเลเซอร์
4. ปิดรูเจาะด้วย Non-Shrink Grout
 

ข้อดีของวิธีการ Up-Lifting

1. ประหยัดเวลาในการซ่อม
2. หลีกเลี่ยงการทุบทำลายพื้นเดิมและลดฝุ่นละอองในการทำงาน
3. ไม่จำเป็นต้องขนย้ายสิ่งของหรือเครื่องจักร
4. มีการควบคุมระดับการยกด้วยเครื่องวัดแบบเลเซอร์ที่มีความละเอียดสูง
5. สามารถใช้งานพื้นที่ได้ทันทีที่เสร็จงาน
6. เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้กับพื้นที่
7. คุณสมบัติของสารเรซิน ทำให้สามารถยกนํ้าหนักได้มากกว่า 100 ตันต่อตารางเมตร
 
team13
team14

UP LIFTING

ขั้นตอนการดำเนินงานยกปรับระดับ

การเจาะรูเพื่อฉีดสารขนาด 15 มิลลิเมตร
เจาะรูขนาด 15 มิลลลิเมตร ระยะห่าง 1.5 เมตร
การเจาะคอนกรีตได้กำหนดระยะห่างระหว่างรูเจาะ 1.5 เมตรในพื้นที่ที่ต้องการยกปรับระดับ โดยใช้สว่านโรตารี่ขนาดเล็กเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียง และฝุ่นละออง และในขณะที่ทำการเจาะจะมีการใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อลดการกระจายของฝุ่นละออง ทำให้พื้นที่ทำงานและบริเวณข้างเคียงสะอาด
ขณะกำลังทำการฉีดสาร
การฉีดสารเรซิน
การฉีดสารจะทำการฉีดด้วยเครื่องมือขนาดเล็กที่ทำการติดตั้งไว้บนตู้คอนเทนเนอร์ ในการฉีดสารสามารถใช้สายลำเลียงที่มีความยาวกว่า 45 เมตร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปิดพื้นที่ และการเคลื่อนย้ายพื้นที่ทำงาน
ควบคุมการยกปรับระดับด้วยเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์
การควบคุมระดับการยก
เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดสารเพื่อทำการยกปรับระดับ โดยจะทำการวัดการการยกตัวของพื้นที่ด้วยเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ ซึ่งมีความละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร เพื่อความแม่นยำในการยกปรับระดับ

Chemical Resistance Report of CL 1725 DMCPR Flammability Test Report of THAMOL CL 1725 DMCPR Page 1 Flammability Test Report of THAMOL CL 1725 DMCPR Page 2

238956 238957 238958

uplifting Before after1


uplifting Before after2


OUR REFERENCE

Up Lifting

CLICK