งานแก้ปัญหาการทรุดตัวและยกปรับระดับสระว่ายนํ้า

สระว่ายนํ้าคอนกรีตขนาด 5x7 เมตร เกิดการทรุดตัวและเอียงตัวประมาณ 15 เซนติเมตร เนื่องจากโครงสร้างวางไว้บนเข็มสั้น(6 เมตร)

นอกจากนี้ยังพบการทรุดตัวโครงสร้างรอบสระว่ายนํ้าอีกด้วย

บริษัทได้ทำการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ทั้งหมด 24 ต้น เพื่อหยุดการทรุดตัว และทำการยกปรับระดับ

pool1

pool2

pool3

pool5

pool4

pool6

pool7

pool8

pool9

 

 

 

 

 

 

reference title11 

ref micropile sukhumvitref micropile home11album home3

reference title2

ref micropile ยกบาน1ref micropile ยกบานนครนายก ref micropile ยกบาน ดดบาน สขมวท

 

 

reference title micropile

cover2 cover uplifting pool

reference title micropile4

reference BTS เขมตอกตอเตมอาคาร