งานแก้ปัญหาการทรุดตัวและยกปรับระดับสระว่ายนํ้า

สระว่ายนํ้าคอนกรีตขนาด 5x7 เมตร เกิดการทรุดตัวและเอียงตัวประมาณ 15 เซนติเมตร เนื่องจากโครงสร้างวางไว้บนเข็มสั้น(6 เมตร)

นอกจากนี้ยังพบการทรุดตัวโครงสร้างรอบสระว่ายนํ้าอีกด้วย

บริษัทได้ทำการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ทั้งหมด 24 ต้น เพื่อหยุดการทรุดตัว และทำการยกปรับระดับ

pool1

pool2

pool3

pool5

pool4

pool6

pool7

pool8

pool9