แก้ปัญหา บ้านทรุด ด้วยเสาเข็มไมโครไพล์

ปัญหาบ้านทรุดตัว

การทรุดตัวของโครงสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้มาก
ไม่ว่าจะเป็นรอยแตกร้าวตามผนังหรือรอยแยกระหว่างโครงสร้าง
การรั่วซึมของนํ้าที่ผ่านตามรอยร้าวและรอยแยกที่เกิดจากปัญหาบ้านทรุด การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดไม่สามารถแก้ปัญหาบ้านทรุดได้

สาเหตุอาคารเกิดการทรุดตัว

1. ความลึกของเสาเข็มที่ไม่ได้ยืนอยู่บนชั้นดินแข็ง
2. เกิดความเสียหายที่เสาเข็มขณะทำการตอก
3. การทรุดตัวที่แตกต่างกันของโครงสร้าง เช่น ส่วนต่อเติมจากอาคารเดิม
4. การต่อเติมอาคารที่มีนํ้าหนักมากกว่าที่ออกแบบไว้

MiCROPILES

 
 

เสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยระบบไฮโดรลิก

โดยเสาเข็มไมโครไพล์ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถในการรับนํ้าหนักให้กับโครงสร้างที่มีการทรุดตัวและแก้ปัญหาบ้านทรุดโดยเฉพาะ
โดยเสาเข็มจะถูกกดลงไปยังชั้นดินแข็งเพื่อให้สามารถรับนํ้าหนักของโครงสร้างได้

micro02S 22257700


เสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยระบบไฮโดรลิก

รูปใบ Certificate ของเสาเข็มไมโครไพล์

( คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย )

Certificate micropile
Certificate micropile2

MICROPILE

ขั้นตอนการทำงานติดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์ระบบกด

micropile method1

ทำการปิดกั้นพื้นที่หน้างาน และขุดหาตำแหน่งฐานรากของโครงสร้างเพื่อติดตั้งบ่ารับน้ำหนัก โดยทำการขุดหลุมขนาดประมาณ 0.8 x 0.8 เมตร ลึกลงไปยังใต้ฐานหรือตอม่อ

micropile method2
ติดตั้งบ่ารับน้ำหนัก (Bracket) เข้ากับฐานรากของโครงสร้าง เสาเข็มมีความยาวท่อนละ 1 เมตร เชื่อมต่อด้วยระบบสวมอัดแบบพิเศษ สามารถรับแรงดัดได้สูง โดยไม่ต้องเชื่อมที่เป็นสาเหตุทำให้อายุการใช้งานของโครงสร้างเหล็กลดลง
micropile method3
ติดตั้งชุดไฮดรอลิคที่มีขนาดความกว้าง 0.5 เมตร และสูง 1.5 เมตร ให้แรงดันสูงสุด 500 Bars หรือ 30 ตัน
micropile method4
ทำการกดท่อเหล็กผ่านบ่ารับน้ำหนักด้วยแรงดันมากกว่า 300 บาร์ หรือ 20 ตันลงไปยังชั้นดิน จนกระทั้งเสาเข็มเหล็กไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ลงได้อีก แล้วทำการยึดล็อกท่อเหล็กเข้ากับบ่ารับน้ำหนัก
micropile method5
ทำการเทปูนเกร้าท์ครอบบ่ารับน้ำหนัก เพื่อป้อกกันการขยับตัวของบ่ารับน้ำหนัก
micropile method6
    ในกรณีที่ต้องการปรับยก หรือดีดอาคาร แม่แรงขนาด 50 ตันจะถูกติดตั้งไว้บนบ่ารับน้ำหนักและติดตั้งเครื่องมือวัดระดับแบบเลเซอร์ เพื่อควบคุมการยกตัวของอาคาร ให้มีอัตราการยกตัวตามที่ต้องการ โดยอาคารทรุดเอียงการยกตัวโครงสร้างจะต้องมีคำนวณจังหวะการยกที่ไม่เท่ากัน เพื่อให้อาคารมีการยกตัวตามองศาการเอียงตัว ส่วนอาคารที่ยกขึ้นตรงๆ จะต้องคุมจังหวะการโยกให้แม่แรงยืดตัวเท่าๆกันทุกจุด ทังนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับโครงสร้างคอนกรีต
micropile method7
หลังจากที่กระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้น บริษัทจะทำการทิ้งค่าระดับไว้ที่โครงสร้าง เพื่อใช้อ้างอิงว่าอาคารหรือโครงสร้างจะไม่มีการขยับตัวในอนาคต
 


 

OUR REFERENCE

Micropiles for Foundation Repair

CLICK

micropile 7

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์
(สำหรับงานสร้างและต่อเติมใหม่)

เสาเข็มไมโครไพล์ คือ เสาเข็มขนาดเล็กที่มีขนาดน้อยกว่า 25 เซนติเมตร ใช้กับงานโครงสร้างขนาดเล็กที่ต้องการความสามารถในการรับน้ำหนักประมาณ 20-30 ตันต่อต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ลดแรงสั่นสะเทือนขณะทำการตอกและ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่หน้างาน
 
คุณลักษณะเด่นของเสาเข็มไมโครไพล์
• ปั้นจั่นถูกออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถเข้าพื้นขนาดเล็กได้ โดยมีขนาดประมาณ 1.2x2.5 เมตร และสูงเพียง 2.5 เมตร
• สะอาด ไม่มีดินโคลน แข็งแรงและทนทาน
• สามารถตอกได้ลึกจนถึงชั้นดินดาล และตรวจสอบได้ง่าย
• มั่นใจในคุณภาพการรับน้ำหนัก สามารถรับน้ำหนักตามที่วิศวกรออกแบบไว้ โดยสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-30 ตันต่อต้น
• สามารถตอกชิดกำแพง โครงสร้างกระจก ผนังบ้านได้ โดยไม่มีแรงสั่นสะเทือน ทำให้โครงสร้างเดิมไม่แตกร้าว และไม่มีสร้างปัญหาให้กับอาคารข้างเคียง
 
ขนาดเสาเข็ม
• I18 load design ที่ 22 ตันต่อต้น
• I22 load design ที่ 28 ตันต่อต้น
 

OUR REFERENCE

Micropiles for New Construction

CLICK