แก้ปัญหา บ้านทรุด ด้วยเสาเข็มไมโครไพล์

ปัญหาบ้านทรุดตัว

การทรุดตัวของโครงสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้มาก
ไม่ว่าจะเป็นรอยแตกร้าวตามผนังหรือรอยแยกระหว่างโครงสร้าง
การรั่วซึมของนํ้าที่ผ่านตามรอยร้าวและรอยแยกที่เกิดจากปัญหาบ้านทรุด การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดไม่สามารถแก้ปัญหาบ้านทรุดได้

สาเหตุอาคารเกิดการทรุดตัว

1. ความลึกของเสาเข็มที่ไม่ได้ยืนอยู่บนชั้นดินแข็ง
2. เกิดความเสียหายที่เสาเข็มขณะทำการตอก
3. การทรุดตัวที่แตกต่างกันของโครงสร้าง เช่น ส่วนต่อเติมจากอาคารเดิม
4. การต่อเติมอาคารที่มีนํ้าหนักมากกว่าที่ออกแบบไว้


MICROPILES

 
 

เสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยระบบไฮโดรลิก

โดยเสาเข็มไมโครไพล์ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถในการรับนํ้าหนักให้กับโครงสร้างที่มีการทรุดตัวและแก้ปัญหาบ้านทรุดโดยเฉพาะ
โดยเสาเข็มจะถูกกดลงไปยังชั้นดินแข็งเพื่อให้สามารถรับนํ้าหนักของโครงสร้างได้

micro02S 22257700


เสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยระบบไฮโดรลิก

รูปใบ Certificate ของเสาเข็มไมโครไพล์

( คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย )

Certificate micropile
Certificate micropile2

MICROPILE

ขั้นตอนการทำงานติดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์ระบบกด

micropile method1

1. สำรวจ และวิเคราะห์ ลักษณะความเสียหายของอาคาร เพิ่อใช้ในการกำหนดลักษณะการติดตั้ง ตำแหน่งการติดตั้ง และจำนวนเสาเข็มไมโครไพล์

micropile method2
2. ทำการปิดกั้นหน้างานเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำงาน และเพื่อแบ่งเขตพื้นที่การทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
micropile method3
3. ทำการขุดสกัดคอนกรีตลงไปยังฐานรากของโครงสร้าง เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อติดตั้งบ่ารับน้ำหนัก โดยทำการขุดหลุมขนาดประมาณ 0.6x0.6 เมตร เมื่อได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็จะทำการสกัดแต่งผิวคอนกรีตเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่ราบเรียบระหว่างคอนกรีตและบ่ารับน้ำหนัก
micropile method4
4. ติดตั้งบ่ารับน้ำหนัก (Bracket) เข้ากับฐานรากของโครงสร้าง โดยการติดตั้งจะต้องติดตั้งบ่ารับน้ำหนักให้มีองศาท่อประมาณ 2-5 องศา ขึ้นอยู่กับความลึกของชั้นดินแข็ง ท่อเสาเข็มมีความยาวท่อนละ 1 เมตร เชื่อมต่อด้วยระบบข้อต่อแบบพิเศษ สามารถรับแรงดัดได้สูง โดยไม่ต้องเชื่อมที่เป็นสาเหตุทำให้อายุการใช้งานของโครงสร้างเหล็กลดลง
micropile method5
5. ติดตั้งชุดไฮโดรลิคที่มีความสูง 1.5 เมตร และมีแรงดันสูงสุด 500 Bars หรือ 30 ตัน เข้ากับบ่ารับน้ำหนัก เครื่องไฮโดรลิคสามารถกดเข็มไมโครไพล์ลงได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีเสียงรบกวน และไม่มีแรงสั่นสะเทือน
micropile method6
6. ในกรณีที่มีการปรับดีดโครงสร้าง แม่แรงขนาด 30-50 จะถูกติดตั้งเพื่อใช้ในการยกโครงสร้าง การติดตั้งเครื่องมือวัดระดับแบบเลเซอร์ เพื่อควบคุมการยกตัวของอาคาร ให้มีอัตราการยกตัวตามที่ต้องการ ทังนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับโครงสร้างคอนกรีต
micropile method7
7. เมื่อทำการกดเข็มจนได้ความลึก และแรงดันที่กำหนด บริษัทจะทำการล็อคท่อไมโครไพล์เข้ากับบ่ารับน้ำหนักด้วยฝาเหล็กหนา 20 มิลลิเมตร หลังจากนั้นบ่ารับน้ำหนักจะถูกเชื่อมยึดกับโครงสร้างเดิม ด้วยเหล็ก Dowel Bar ที่มีการเจาะเสียบยึดด้วยวัสดุ Epoxy แล้วจึงทำการเทหุ้มบ่ารับน้ำหนักเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างก่อนทำการปิดหลุม
micropile method7
8. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนการตรวจรับงานกับผู้ว่าจ้าง บริษัทจะการติดตั้งค่าระดับอ้างอิงไว้ยังโครงสร้าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบระดับโครงสร้างได้ในอนาคต
 
 

OUR REFERENCE

งานติดตั้งเข็มไมโครไพล์ แบบเข็มตอก Driven Pile

Micropiles for Foundation Repair

CLICK

OUR REFERENCE

งานยกปรับดีดอาคาร

Micropiles for Structure Jacking

CLICK

งานติดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์ระบบเข็มเกลียว

Helical & Screw Pilesเข็มเหล็กเกลียว เป็นเสาเข็มรูปแบบใหม่ที่จะถูกติดตั้งลงไปในชั้นดินด้วยระบบการหมุนเสาเข็ม ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบเป็นพิเศษ ทำให้งานติดตั้งง่าย สะดวด และรวดเร็ว ทำให้ลดต้นทุนในการก่อสร้าง เสาเข็มเหล็กเกลียวเหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดย่อมและขนาดกลาง ผลิตจากท่อเหล็กมาตรฐานและเคลือบด้วยกัลวาไนซ์

 
micro02


ทำไมถึงเลือกใช้เข็มเหล็กเกลียว

  • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย : ด้วยรูปแบบการติดตั้งที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบๆ และปิดพื้นที่หน้างานเพียงเล็กน้อย
  • ติดตั้งได้ลึกจนถึงชั้นดินแข็ง : เป็นการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิค และระบบเกียร์ทด ทำให้เข็มสามารถถูกหมุนเกลียวลงไปในชั้นดินแข็งได้ โดยกรุงเทพฯ ปริมณฑล สามารถติดตั้งได้ลึกมากกว่า 20 เมตร
  • ไม่มีเสียงดัง และแรงสั่นสะเทือน ขณะทำการติดตั้ง
  • ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย : เสาเข็มสามารถนำไปใช้กับงานอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เริ่มตั้งแต่งานขนาดเล็กเช่น รั้วและป้าย ไปจนถึงงานขนาดใหญ่อย่าง โกดัง

ขั้นตอนการทำงานติดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์ระบบเข็มเกลียว

micropile method1

1. เปิดหลุมตามตำแหน่งที่ต้องการและตรวจสอบงานระบบใต้ดิน ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งตำแหน่งงานระบบก่อนล่วงหน้า

micropile method2
2. ติดตั้งเสาเข็มเหล็กท่อนแรก ตามตำแหน่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
micropile method3
3. ติดตั้งเครื่องหมุนไฮดรอลิคบนหัวเสาเข็มเกลียวท่อนแรกแล้วทำการหมุดเข็มเกลียวลงไป จากนั้นทำการติดตั้งท่อนต่อ(ท่อนละ 2 เมตร) และทำการหมุดท่อนต่อ
micropile method4
4. ทำการหมุนเข็มเกลียว และติตตั้งท่อนต่อ ไปจนเกือบได้แรงดันที่กำหนด
micropile method5
5. เสาเข็มติดตั้งจนได้ความลึกหรือได้แรงดันจากเครื่องไฮดรอลิคตามที่ต้องการ บริษัทจึงทำการเทปูนหุ้มเสาท่อนสุดท้ายพร้อมกับหมุนเสาเข็มไปพร้อมกัน เพื่อให้ปูนไปห่อหุ้มเสาเข็มท่อนสุดท้ายจะทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น
micropile method6
6. เมื่อเสาเข็มติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ครบขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ทางทีมงานของเราก็จะทำการติดตั้งแผ่นเพลทวงกลม ขนาด 20 – 25 เซนติเมตร เพื่อไว้รองรับในการทำงานโครงสร้างขั้นตอนต่อไป
 
micro02
 

OUR REFERENCE

งานติดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์ แบบเข็มเกลียว Screw Pile

CLICK

micropile 7

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์
(สำหรับงานสร้างและต่อเติมใหม่)

เสาเข็มไมโครไพล์ คือ เสาเข็มขนาดเล็กที่มีขนาดน้อยกว่า 25 เซนติเมตร ใช้กับงานโครงสร้างขนาดเล็กที่ต้องการความสามารถในการรับน้ำหนักประมาณ 20-30 ตันต่อต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ลดแรงสั่นสะเทือนขณะทำการตอกและ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่หน้างาน
 
คุณลักษณะเด่นของเสาเข็มไมโครไพล์
• ปั้นจั่นถูกออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถเข้าพื้นขนาดเล็กได้ โดยมีขนาดประมาณ 1.2x2.5 เมตร และสูงเพียง 2.5 เมตร
• สะอาด ไม่มีดินโคลน แข็งแรงและทนทาน
• สามารถตอกได้ลึกจนถึงชั้นดินดาล และตรวจสอบได้ง่าย
• มั่นใจในคุณภาพการรับน้ำหนัก สามารถรับน้ำหนักตามที่วิศวกรออกแบบไว้ โดยสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-30 ตันต่อต้น
• สามารถตอกชิดกำแพง โครงสร้างกระจก ผนังบ้านได้ โดยไม่มีแรงสั่นสะเทือน ทำให้โครงสร้างเดิมไม่แตกร้าว และไม่มีสร้างปัญหาให้กับอาคารข้างเคียง
 
ขนาดเสาเข็ม
• I18 load design ที่ 22 ตันต่อต้น
• I22 load design ที่ 28 ตันต่อต้น
 
 
micropile12
micropile22
 

OUR REFERENCE

Micropiles for New Construction

CLICK