Reference

งานตอกเข็มไมโครไพล์เพื่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร
งานตอกเข็มไมโครไพล์เพื่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานแก้ไขปัญหาโครงสร้างอาคารทรุดเอียง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานแก้ไขปัญหาโครงสร้างอาคารทรุดเอียง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานปรับดีดโครงสร้างและอาคาร
งานปรับดีดโครงสร้างและอาคาร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานเกร้าท์ติ้งเพื่อปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อน
งานเกร้าท์ติ้งเพื่อปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานยกปรับระดับพื้นและโครงสร้างคอนกรีต
งานยกปรับระดับพื้นและโครงสร้างคอนกรีต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานปิดซ่อมโพรงด้วยซีเมนต์มวลเบา
งานปิดซ่อมโพรงด้วยซีเมนต์มวลเบา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน
งานฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานซ่อมพื้นและโครงสร้างคอนกรีต
งานซ่อมพื้นและโครงสร้างคอนกรีต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม