งานเข็มตอก และต่อเติมอาคาร

งานตอกเข็มไมโครไพล์ เพื่อลดปัญหาผลกระทบอาคารข้างเคียง บริษัทได้เขาทำการตอกเข็มไมโครไพล์ 16 ต้น พร้อมกับทำการก่อสร้างตอม่อ คานคอดิน

และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นโรงจอดรถ และต่อเติมขยายอาคาร

homeref1

homeref2 homeref3

homeref4 homeref55

homeref6

 

 

 

 

 

 

 

reference title11 

ref micropile sukhumvitref micropile home11album home3

reference title2

ref micropile ยกบาน1ref micropile ยกบานนครนายก ref micropile ยกบาน ดดบาน สขมวท

 

 

reference title micropile

cover2 cover uplifting pool

reference title micropile4

reference BTS เขมตอกตอเตมอาคาร