งานเข็มตอก และต่อเติมอาคาร

งานตอกเข็มไมโครไพล์ เพื่อลดปัญหาผลกระทบอาคารข้างเคียง บริษัทได้เขาทำการตอกเข็มไมโครไพล์ 16 ต้น พร้อมกับทำการก่อสร้างตอม่อ คานคอดิน

และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นโรงจอดรถ และต่อเติมขยายอาคาร

homeref1

homeref2 homeref3

homeref4 homeref55

homeref6