งานเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ และยกปรับระดับโครงสร้าง

โครงสร้างทางเดินระหว่างอาคาร ตั้งอยู่บนตอม่อทั้งหมด 16 ตอม่อ และวางอยู่บนเข็ม I22 ได้ทรุดตัวอย่างต่อเนื่องประมาณ 20 เซนติเมตร

บริษัทได้ทำการติดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์แบบกดทั้งหมด 16 ต้น และทำการยกโครงสร้างขึ้นภายในระยะเวลา 20 วันทำงาน

1

ภาพการปิดพื้นที่หน้างาน

7

งานติดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์ 16 ต้น

2

งานติดตั้งแม่แรงบนเสาเข็มไมโครไพล์ ที่ออกแบบมาให้ลดงานขุดรื้อ

5

งานยกปรับระดับโครงสร้างขึ้นพร้อมกันทั้งหมด 16 จุด ใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน

4

งานตรวจเช็คระดับขณะทำการยกโครงสร้าง ด้วยเลเซอร์

3

งานเทคอนกรีตหุ้มเสาเข็มไมโครไพล์

before after2