งานเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ และยกปรับระดับโครงสร้าง

โครงสร้างทางเดินระหว่างอาคาร ตั้งอยู่บนตอม่อทั้งหมด 16 ตอม่อ และวางอยู่บนเข็ม I22 ได้ทรุดตัวอย่างต่อเนื่องประมาณ 20 เซนติเมตร

บริษัทได้ทำการติดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์แบบกดทั้งหมด 16 ต้น และทำการยกโครงสร้างขึ้นภายในระยะเวลา 20 วันทำงาน

1

ภาพการปิดพื้นที่หน้างาน

7

งานติดตั้งเสาเข็มไมโครไพล์ 16 ต้น

2

งานติดตั้งแม่แรงบนเสาเข็มไมโครไพล์ ที่ออกแบบมาให้ลดงานขุดรื้อ

5

งานยกปรับระดับโครงสร้างขึ้นพร้อมกันทั้งหมด 16 จุด ใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน

4

งานตรวจเช็คระดับขณะทำการยกโครงสร้าง ด้วยเลเซอร์

3

งานเทคอนกรีตหุ้มเสาเข็มไมโครไพล์

before after2

 

 

 

 

 

 

 

reference title11 

ref micropile sukhumvitref micropile home11album home3

reference title2

ref micropile ยกบาน1ref micropile ยกบานนครนายก ref micropile ยกบาน ดดบาน สขมวท

 

 

reference title micropile

cover2 cover uplifting pool

reference title micropile4

reference BTS เขมตอกตอเตมอาคาร