งานดีดบ้าน ยกบ้าน บริเวณพุทธมณฑล

ยกบาน11

ยกบาน2

before after

 

 

 

 

 

reference title11 

ref micropile sukhumvitref micropile home11album home3

reference title2

ref micropile ยกบาน1ref micropile ยกบานนครนายก ref micropile ยกบาน ดดบาน สขมวท

 

 

reference title micropile

cover2 cover uplifting pool

reference title micropile4

reference BTS เขมตอกตอเตมอาคาร