งานดีดบ้าน ยกบ้าน บริเวณพุทธมณฑล

ยกบาน11

ยกบาน2

before after